Gemeente VoorschotenWijngaardenlaan

Reconstructie ventwegen Wijngaardenlaan.

Als gevolg van zettingen en spoorvorming zijn de ventwegen onveilig en ontstaat plasvorming. Door aanpassing van het wegprofiel is er groeiruimte voor de haag ontstaan en voert het regenwater weer af.

Werkzaamheden Dogger Infra BV: ontwerp, bestek en tekeningen en verzorgen van de aanbesteding.


 

Gemeente VoorschotenBruggen Valkeweg

Reconstructie van twee bruggen aan de Valkeweg.

Vervangen van de onderbouw en de landhoofden door stalen damwanden.

Werkzaamheden Dogger Infra BV: voorbereiding in samenwerking met bureau Maters en De Koning en directie UAV.

Oplevering december 2016.

 


 

Gemeente VoorschotenZinker Voorschoten

Vervangen van een zinker aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten onder een watergang door en gefundeerd op betonnen kespen.

Werkzaamheden Dogger Infra BV: Directie UAV.

Oplevering december 2016.

 


 

Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

Bouwrijp maken SchelpenduinBouwrijp maken Schelpenduin.

De begeleiding van het extern ingenieursbureau in de voorbereiding en zorgdragen voor aanleg van kabels- en leidingen en overige civieltechnische werkzaamheden. Het bouwrijp maken bestond uit grondwerk, saneringen, blindgangersonderzoek, aanleg riolering, pompput, persleiding en het asfalteren van bouwwegen.

Werkzaamheden Dogger Infra BV: Directie UAV.

Oplevering oktober 2016.

 


 

Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

Bouwrijp maken Park Sonnehoeck;Bouwrijp maken Sonnehoeck

De begeleiding van het extern ingenieursbureau in de voorbereiding en zorgdragen voor aanleg van kabels- en leidingen en overige civieltechnische werkzaamheden.; Het bouwrijp maken bestaat uit grondwerk, saneringen, aanleg riolering, pompput, persleiding en het straten van bouwwegen en graven van een watergang.

Werkzaamheden Dogger Infra BV: Directie UAV.

Oplevering december 2016.

 


Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

Bouwrijp maken Park Poeldijkerhout.Bouwrijp maken Poeldijkerhout

De begeleiding van het extern ingenieursbureau in de voorbereiding en zorgdragen voor aanleg van kabels en leidingen en overige civieltechnische werkzaamheden.

Het bouwrijp maken bestaat uit grondwerk, saneringen, aanleg riolering, een pompput, persleiding en het straten van bouwwegen en graven van watergangen.

Werkzaamheden Dogger Infra BV: directie UAV.

Verwachte oplevering februari 2017.


Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

Definitief Ontwerp brug Haagweg.Ontwerp brug Haagweg

Het maken van een ontwerp dat geschikt is voor het aanvragen van offertes bij leveranciers en aannemers.
Werkzaamheden Dogger Infra: tekenwerk